آش رشته مشهورترین و محبوبترین آش ایران زمین محسوب می شود. این اش عموما برای انواع آیین های مختلف همچون نذری، استفاده در ماه مبارک رمضان، عروسی و بسیاری مراسم دیگر به کار می رود آش رشته مشهورترین و محبوبترین آش ایران زمین محسوب می شود.