آشپزی در سرزمین غذا

دستپخت ها » دلمه و کوفته » کوفته و شوروا

  • author توسط ماندانا
  • زمان آماده سازی: 1ساعت
  • زمان پخت: 1ساعت 20دقیقه
  • زمان آماده شدن: 2ساعت 20دقیقه
  • سرو: 4نفر
  • میزان سختی: