قیمه بادمجان با عدس و کلم یکی دیگر از غذاهای محلی استان فارس یا همان شیراز خودمان است. در تهیه این نوع قیمه به جای لپه از عدس و نخود و کلم استفاده می شود. همین مواد جدید باعث متمایز شده این نوع قیمه از قیمه های معمول و همیشگی ما می باشد.

خرید مواد اولیه این غذا از دیجی کالا