باقلا در خانواده حبوبات جای می گیرد و به عنوان یکی از منابع غذایی فیبر و پروتئین شناخنه می شود.این ماده غذایی در مقایسه با سایر حبوبات از لوبیا گرفته تا نخود و سویا ، بیشترین فیبر غذایی را دارد.به این ترتیب که در هر ۱۰۰ گرم از آن ، ۲۸ گرم فیبر وجود دارد.