دانه کولانه از غذاهای سنتی استان کردستان است.آش دانه کولانه که به آن آش دندان نیز می گویند، از آش های سنتی کردستان است که معمولاً به صورت مناسبتی تهیه می شود. این آش هنگام اولین رویش دندان‌ های شیری کودکان تهیه و اول بین ۷ همسایه سپس بین افراد فامیل تقسیم می شود و یا به همین مناسبت همه افراد فامیل را به صرف آش دانه کولانه دعوت می کنند، همچنین در فصول سرد سال نیز بنا بر ذائقه افراد طبخ می‌ گردد.

خرید مواد اولیه این غذا از دیجی کالا