برویشین ترش(بلغور ترش) یکی از غذاهای سنتی استان کردستان است که در اصل نوعی آش به شمار می رود. برویشین ترش را هم به عنوان غذای اصلی و هم به عنوان پیش غذا می توان آن را سرو کرد.

خرید مواد اولیه این غذا از دیجی کالا